Audit

Audit a audítorské služby

 

Audit dnes už nepredstavuje len nezávislé posúdenie správnosti účtovnej závierky firmy. Trendom vo svete i u nás je priebežný celoročný audit účtovníctva a komplexné poradenstvo, ktoré poskytne majiteľom, manažmentu i finančným inštitúciám dôležité a spoľahlivé informácie pre správne rozhodnutia.

Poskytujem komplexné audítorské služby podľa medzinárodných audítorských štandardov:

  • audit individuálnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky
  • priebežný audit
  • špeciálny audit zameraný na funkčnosť a účinnosť jednotlivých podnikových subsystémov
  • overovanie účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly
  • služby účtovného poradenstva
  • transformácia účtovných výkazov

Povinnosť auditu vyplýva pre niektoré účtovné jednotky zo zákona o účtovníctve. Čoraz viac spoločností však aj bez tejto povinnosti oceňuje nezávislú kontrolu, ktorú vykoná audítor a jej schopnosť predísť nedostatkom, odhaliť potenciálne problémy a chyby. Priebežný audit účtovníctva overuje vnútorný kontrolný systém a bráni úniku finančných prostriedkov. Poukazuje na kvalitu manažmentu a serióznosť firmy pred externými partnermi a výrazne zlepšuje vlastnú prezentáciu spoločnosti