Služby

Hľadáte skúseného a spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže udržať účtovníctvo a dane v dokonalom poriadku? Je vaším cieľom priebežný prehľad o finančných ukazovateľoch, kontrola nad ekonomickými výsledkami firmy, garantovaná odbornosť? Porozprávajme sa o možnej spolupráci. Viac než 15-ročné skúsenosti v ekonomickej sfére, neustále vzdelávanie a sledovanie legislatívnych zmien ako aj licencia audítor sú dobrým základom pre zodpovedné a konštruktívne riešenie vašich potrieb.

V praxi sa špecializujem predovšetkým na audit a účtovníctvo  pre obchodné a výrobné spoločnosti. Spolupracujem s expertmi, ako sú daňový poradcovia, právnici, súdni znalci, či tlmočníci. Svojim klientom pomáham predchádzať nedostatkom a nachádzať nie chyby, ale optimálne riešenia. Individuálny prístup, otvorenú komunikáciu a dodržiavanie etického kódexu audítorov považujem za samozrejmosť.